Arbeidsmakelaars steunt medemens...

Niet ieder mens heeft dezelfde kansen. Dat zien we in ons dagelijks werk. We proberen zoveel mensen te helpen. Dat is ook in ons eigen belang. Daarnaast steunen we belangeloos mensen die het erg moeilijk hebben. De volgende doelen steunen we structureel:

Bijzondere Noden werkgroep Hulp Irak
Hulp Irak steunt vluchtelingen in Noord Irak. In deze regio verblijven 2 miljoen ontheemden. Hulp Irak organiseert kledingtransporten naar deze vluchtelingen. Arbeidsmakelaars stelt locatie om te sorteren ter beschikking en helpt met het organiseren van kledingacties.

www.hulpirak.nl

Compassion
Arbeidsmakelaars BV sponsort 12 kinderen in Tanzania, Ecuador en Indonesië. Compassion werkt via een sponsorprogramma, waarmee kinderen/jongeren van 0 tot ongeveer 24 jaar en universitaire studenten individueel kunnen worden gesteund. Al het werk vindt plaats vanuit lokale kerken, waarbij vanuit een 'holistische' benadering wordt voorzien in goed onderwijs, gezonde voeding, medische begeleiding, emotionele zorg, karakterontwikkeling en voorlichting. 

www.compassion.nl

Woord en Daad
De Arbeidsmakelaars Vlastuin en Van Olst zijn lid van de RegioOndernemers Kampen van Woord en Daad. Een paar ondernemers uit Kampen en omstreken namen het initiatief voor dit ondernemersnetwerk. Met de jaarlijkse ledenbijdrage steunen wij een aansprekend project in Burkina Faso en zijn we daarbij betrokken. In dit project bieden wij ondersteuning aan vakschool CREDO in Burkina Faso (West-Afrika). Waarbij jongeren de kans krijgen op een baan door het volgen van een opleiding. Een diploma, persoonlijke inzet en arbeidsbemiddeling zorgen aantoonbaar voor een betere plek in de maatschappij. Door de focus te leggen op verbinden met onderwijs en de arbeidsmarkt vinden veel jongeren na hun studie een baan. Dit biedt uiteraard toekomstperspectief voor de jongere zélf en vaak ook hun familie om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

https://www.woordendaad.nl/voor-ondernemers/regioondernemers/regioondernemers-kampen/#toggle-id-1