Hulp Irak

25-04-2019

In april 2019 maakte Henk Jan zijn tweede reis naar Noord Irak.

Arbeidsmakelaars ondersteunen Hulp Irak. Hulp Irak zamelt kleding in, sorteert deze met 100 vrijwiliigers en verzendt deze naar vluchtelingen naar Irak. Onderstaande is een kort verslag van zijn bevindingen.

Zal ik proberen de reis naar Irak samen te vatten in 1 plaatje? Dat gaat mij nooit lukken. Daarom een mooi plaatje van een meisje dat we zagen in de bergen van Noord-Irak. Ze verkocht rabarber. Dus dit plaatje heeft niets maar dan ook niets te maken met de diepe indrukken. Het leed dat geleden is en nog geleden wordt, de uitzichtloosheid, de hoop en kracht van mensen, de verwoestte levens en steden/dorpen....Maar ook Gods hulp die sommige mensen (waaronder wij zelf) mogen ervaren. Een reis die tot nadenken stemt. Hoe vindt je balans tussen diverse zaken, wat kan ik doen, wat kunnen anderen doen? Wil je meer weten? Ik ben altijd bereid om meer te vertellen en te laten zien. Waarom? om mensen in beweging te krijgen....