Duurzaam ondernemen

28-01-2020

Duurzaam ondernemen, dat is veel in het nieuws. Maar hoe geef je daar handen en voeten aan? Hoe maak je het concreet?

Dat is een vraagstuk waar ook wij voor staan. We zitten met een aantal Arbeidsmakelaars gehuisvest in een duurzaam gebouw. Samen met partner Impact helpen we mensen aan het werk met een achterstand tot de arbeidsmarkt, we steunen vele goede doelen met geld in inspanning........maar toch blijft de vraag; hoe kunnen we verder?

 

Daarom doen we ook graag mee aan een initiatief van Industriele Club Kampen. Samen nadenken over hoe het beter kan.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor organisaties (bedrijven, verenigingen, gemeentelijke organisatie, waterschap, instellingen, stichtingen etc.) die concreet en actief willen verduurzamen oftewel invulling willen geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het gaat dus om integrale verduurzaming, dus gericht op mens, milieu en samenleving, en bijvoorbeeld niet alleen op het thema energie, circulariteit en / of social return.
 
De bijeenkomsten  richten zich vooreerst op bewustwording, het delen van kennis en ervaringen ook over dilemma’s waar je als organisatie tegenaan loopt, en het opdoen van inspiratie. Samen zullen wij tijdens de bijeenkomst nadenken over een mogelijk vervolg van deze bijeenkomst en hoe daar dan invulling aan gegeven gaat worden. Dit omdat het eigenaarschap van het proces bij organisaties uit de gemeente Kampen hoort te liggen.