Wat heeft deze tijd voor invloed op mij?

13-10-2020

Vandaag weer een persconferentie; wat gaat dit weer voor mij betekenen?

De afgelopen maanden volgden de ontwikkelingen elkaar snel op. Intelligente lock-down, veel zieken en sterfgevallen, gesloten bedrijven, ontslagen, afstand houden enzovoorts........Dat zijn zaken die je in beslag kunnen nemen. Zelfs op zo'n wijze dat het tot extreme stress kan leiden. Je hebt geen grip meer op de wereld om je heen. In deze tijden is het dan ook van belang dat je voor ogen houdt dat er een cirkel van invloed is. Deze cirkel bevat de zaken waar jij invloed op hebt. Om die cirkel heen is er een grotere cirkel; de zaken waar je geen invloed op hebt. 

Voorbeeld; als je in de regen in de file staat en je ergert je aan het gedrag van andere automobilisten en je maakt je druk over dat je te laat op een afspraak komt dan zien de cirkels er zo uit:

Geen invloed:
- op de regen,
- op de file,
- op het gedrag van anderen.

Wel invloed:
- op je eigen gedachten,
- op jouw gedrag in de file.

Resultaat kan dan zijn dat je de eerste zaken accepteert zoals ze zijn. En dan bedenkt dat je daar nu niets aan kunt veranderen. Maar dat je wel even kunt bellen dat je later bent en dat je de tijd die je nu hebt kunt benuttten door de planning van de dag in je hoofd te gaan wijzigen...

Zo is het ook met de huidige situatie m.b.t. corona:

Geen invloed:
- op de beslissingen m.b.t. de maatregelen,
- op het gedrag van je mede-burgers ver weg,
 

Wel invloed:
- op je eigen gedrag, hoe ga je met maatregelen om,
- hoe zoek ik mogelijkheden,
- op eigen gedachten,
 

Dus hoe lastig je eigen situatie ook is; door hier scheiding in aan te brengen krijg je meer grip op de werkelijkheid. Wellicht zorgt dit voor nieuwe vragen als:
- wat is eigenlijk mijn droombaan op lange termijn?,
- op welke vlakken wil ik me nog ontwikkelen?,
- sta ik wel op vruchtbare grond in mijn werk?

Dit zijn vragen die wij ook graag met je door willen spreken. Misschien kunnen wij je verder helpen. Neem vandaag nog contact met ons op!

 

ACCEPTEER WAT JE NIET KUNT VERANDEREN EN VERANDER WAT JE NIET KUNT ACCEPTEREN..