2020; Aladin en de wonderlamp | Verzekeringen voor ZZP-ers?

10-02-2020

Hendarin Mouselli is advocaat flexibele arbeid bij VRF Advocaten, promovenda aan de Universiteit Utrecht en lid van de Raad van de Orde Zeeland-West-Brabant. Daarnaast is zij spreker en schrijver over allerlei onderwerpen in de flexbranche. 

In deze column voor Flexmarkt schrijft ze haar zienswijze over verplichte arbeidsongeschikdheidsverzekering voor ZZP-ers.

Een jaar nadat ik als kind vanuit Syrië naar Nederland verhuisde, werd in 1992 de Disney-film Aladdin en de wonderlamp uitgebracht. Alhoewel het verhaal oorspronkelijk niet behoorde tot een van de sprookjes uit ’Duizend en een nacht’, is het later er wel aan toegevoegd. Het verhaal doet de ronde dat de Franse dichter John Payne quotes uit het onuitgegeven dagboek van de Franse vertaler Antoine Galland zou hebben geciteerd. Daaruit zou blijken dat de bron van het sprookje de maronitische geleerde Youhenna Diab uit Aleppo zou zijn. Volgens Gallands dagboek ontmoette hij op een dag Youhenna Diab, die hem het verhaal van Aladdin vertelde. Zo ontstond het sprookje van Aladdin. Als kind kon ik mij enorm verbazen over de geest, die in de lamp van Aladdin zat en vooral dat Aladdin ook nog eens drie wensen mocht doen. Wat wilde ik toch graag ook zo’n lamp. Ik heb er lang op moeten wachten, maar 2020 wordt dan eindelijk het jaar waarin ik ook over de lamp mag wrijven en in ieder geval één wens mag doen in het eerste nummer van Flexmarkt in 2020. De editie die in het teken staat van de toekomst. Wat wens ik dat 2020 ons brengt? De maatschappelijke discussie of een groter wordend deel van de werkenden in Nederland nog wel voldoende is beschermd, wordt alom gevoerd. Ik doel dan vooral op de zelfstandigen. Veel zelfstandigen zijn immers niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Kijkend naar de toename van het aantal zelfstandigen baart dit zorgen. De gemiddelde ondernemer wordt namelijk steeds jonger. Het aantal starters van 18 jaar en jonger is in vijf jaar tijd maar liefst verdrievoudigd (bron KvK). Je kunt je echter de vraag stellen: is het niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid niet een individuele keuze, die de zzp’er in kwestie zelf maakt? Alhoewel ik mij goed kan vinden in de liberale gedachte om de keuzevrijheid bij de zzp’er als ondernemer te laten, moet ik wel constateren dat wij binnen de Europese lidstaten vrij ‘eenzaam’ zijn. In Nederland kennen wij geen verplichting voor zelfstandigen voor wat betreft het zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Daar waar Nederland in het verleden heeft gekozen voor privatisering van bepaalde onderdelen van het sociale zekerheidsstelsel, hebben andere Europese lidstaten juist gekozen voor meer bescherming. Ons sociaal zekerheidspakket staat dus ook onder Europese druk. Hoe hier nu mee om te gaan? De oplossing zit naar mijn mening niet in het wederom creëren van een apart regime voor zzp’ers. Dat zorgt alleen maar voor nog meer ‘shopgedrag’. De oplossing - en tevens mijn wens voor 2020 - is gelegen in het aan alle werkenden, in welke hoedanigheid dan ook, aanbieden van een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Een minimumbescherming dus. Daarbij zou de mogelijkheid kunnen worden gegeven aan iedere werker om zich wel of niet aanvullend te laten verzekeren. Hierdoor heeft iedere werkende in Nederland keuzevrijheid en wordt voorkomen dat werkenden ’maskeergedrag’ vertonen. Net zoals in het sprookje van Aladdin en de wonderlamp, waarin de prinses op slag verliefd werd op Aladdin, wens ik dat politiek Den Haag in 2020 op slag verliefd wordt op deze door mij voorgestelde ‘basisprinses’.